First Baptist Church, Shelbyville

First Baptist Church, Shelbyville

 Congregation Adath Jeshurun   

Congregation Adath Jeshurun

 

 Temple Adath Israel B'rith Sholom

Temple Adath Israel B'rith Sholom

 Woodland Baptist Church

Woodland Baptist Church

 Archdiocese Pastoral Center

Archdiocese Pastoral Center