First Baptist Church, Shelbyville

First Baptist Church, Shelbyville

Congregation Adath Jeshurun  

Congregation Adath Jeshurun

 

Temple Adath Israel B'rith Sholom

Temple Adath Israel B'rith Sholom

Woodland Baptist Church

Woodland Baptist Church